Política de PRIVADESA

Responsable Tractament: Centre Quitxalla Excursionista (CquiE) – amb NIF G58607680, amb domicili a C/ de les Abelles 30, 08692 Puig-Reig. Telèfon +34 93 829 01 66 i mail: cquie@cquie.cat.

 

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei, i realitzar la facturació del mateix.

 

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat Centre Quitxalla Excursionista (CquiE) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

 

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.