QUOTA DE SOCI 2020/2021

Els rebuts cobrats aquesta setmana, corresponen a:

  • QUOTA SOCIS ANYS 2020 I 2021 … 10,90€ (s’ha decidit cobrar una sola quota pels dos anys, ateses les circunstàncies)
  • ASSEGURANÇA ANY 2020 … 4,30€
  • ASSEGURANÇA ANY 2021 … 4,30€
  • TOTAL REBUT: 19,50€

* Es consideren socis del CquiE, tothom qui estigui al corrent de pagament i els socis donats d’alta a partir del juny 2021.

Secretaria del Cquie.

Posted in General, Secció esquí.